De nieuwe wedstrijdregels

De Wedstrijdcommissie van de Survivalbond Nederland heeft in 2016 gewerkt aan een set nieuwe regels die moeten bijdragen aan stroomlijning van onze survivalruns.

In dit document met de wedstrijdregels 2016-2017 worden alle nieuwe regels benoemd en worden de consequenties voor wedstrijdorganisaties en deelnemers toegelicht.

Deze nieuwe set aan regels hebben op sommige gebieden serieuze impact op de organisatie van en deelname aan survivalruns. Dit zal soms aanpassing of gewenning vergen. Wij zijn er samen met het bestuur van de bond ervan overtuigd dat deze veranderingen zullen leiden tot meer uniformiteit, meer helderheid en een krachtigere uitstraling van onze sport.

KMG Survivalrun 2015
KMG Survivalrun 2015