Survivalkrant en starttijden

De tijden per categorie zijn wel te vinden in de survivalkrant.

De persoonlijke starttijden komen, zoals vermeld in de bevestigingsmail, aanstaande donderdag beschikbaar.