De survivalrun Neede 17 en 18 oktober 2020 gaat niet door!

In deze tijd een sportevenement organiseren is een grote uitdaging. Als organisatie van de survivalrun Neede hebben we de handschoen opgepakt om een “coronaproof” wedstrijd te organiseren; het draaiboek is klaar, de bouw van de hindernissen begonnen. We hebben er alles aangedaan een goede en veilige run te organiseren.

Om het aantal deelnemers op het parcours te kunnen reguleren hebben we de run al verspreid over 2 dagen. Kleine startgroepen van 5 sporters per 3 minuten moeten wachttijden en contact tussen sporters minimaliseren. Vanaf een grote parkeerplaats, tot aan de start, zijn er speciale doorloop zones geïntroduceerd om de 1,5m social distance te garanderen voor de sporters. Na de finish is er geen mogelijkheid tot douchen, geen prijsuitreiking, geen catering. Dit alles om groepsvorming te voorkomen.

De bereidheid van vrijwilligers om de run tot een succes te maken is groot . Er zijn speciale coronamaatregelen genomen om de vrijwilligers veilig hun werk te kunnen laten doen.  Coronalint rond de interessante hindernissen en doorloopgangen moeten het eventuele publiek op afstand houden. Circa 15 coronacoaches zijn aangesteld om het publiek op de gedragsregels te wijzen.

De nieuwe eis van de veiligheidsregio “geen publiek”, na de mededeling van de regering van 28 september j.l., kunnen we niet garanderen. De Needse berg volledig afzetten met hekken en bewaking is geen optie.

Eind oktober willen we afhankelijk van de landelijk gestelde coronaeisen en voorzorgsmaatregelen, samen met de gemeente, veiligheidsregio en survivalrunbond, kijken of we de run op een later tijdstip in 2020 kunnen organiseren.

We hebben ons best gedaan, maar de gezondheid van Nederland, van onze vrijwilligers en de sporters staat voorop.

Namens het bestuur SSN
Arnold Timmer
Voorzitter