We hebben veel reacties vanuit het hele land ontvangen na het bericht dat de Survivalrun Neede op 17 en 18 oktober niet kan doorgaan:

“Bedankt voor alle moeite die jullie al gedaan hebben om deze run te organiseren en wat ontzettend jammer dat dit nu niet door kan gaan! Chapeau!”
“Ontzettend balen maar heel erg bedankt en petje af dat jullie ervoor zijn gegaan. Hopelijk gaat het lukken om de run op een later moment wel door te laten gaan.”
“Fantastisch te lezen hoe hard jullie er met zijn allen aan getrokken hebben de run mogelijk te maken en ik ben er van overtuigd dat met jullie inzet en vastberadenheid de nu al historische run dit jaar gewoon gaat plaatsvinden. Ik en vele survivalrunners met zullen keihard blijven trainen met het lichtpunt van jullie run in het vooruitzicht.”

Met een aantal sporters hebben we twee weken geleden het parcours gelopen. Echt een prachtige route! Het draaiboek is klaar. Het lijkt ons fantastisch als we de run binnen een redelijke termijn toch kunnen organiseren en de survival sporters een mooie en sportieve uitdaging voor kunnen schotelen.
We leven momenteel in een onvoorspelbare Corona bubbel. Het organiseren van een Survivalrun komt dan op het 2e plan. Voor nu is de beslissing genomen om uiterlijk eind november met een bericht te komen of de Survivalrun Neede alsnog mogelijk is, of dat we helaas definitief moeten annuleren.
De uitkomst is afhankelijk van de Corona ontwikkelingen, het overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en andere betrokkenen.

Namens het bestuur SSN,
Arnold Timmer
voorzitter