Afstanden

KSR – Korte SurvivalRun (BSC) – alleen licentie houders
Een KSA-run heeft een lengte van minimaal 6 en maximaal 9 kilometer. De gemiddelde eindtijd van de eerste tien reglementair gefinishte deelnemers van een KSR-run dient 55 minuten te zijn.

Recreatief kort
Leeftijd: 18+
Het parcours is gelijk aan de Korte SurvivalRun.

Jeugd kort
Leeftijd: 15-17 jaar
Het parcours is gelijk aan de Korte Survivalrun Afstand, maar het houthakken en de lastenloop komen voor de jeugd te vervallen.

MSR – Midden SurvivalRun (RUC) – alleen licentie houders
Een MSA-run heeft een lengte van minimaal 7,5 en maximaal 15 kilometer. De gemiddelde eindtijd van de eerste tien reglementair gefinishte deelnemers van een MSR-run dient 1 uur en 30 minuten te zijn.

Recreatief middellang
Leeftijd: 18+
Het parcours is gelijk aan de Midden SurvivalRun.

LSR – Lange SurvivalRun (TSC) – alleen licentie houders
Een LSA-run dient minimaal 15 kilometer lang te zijn en mag maximaal 25 kilometer lang zijn. De gemiddelde eindtijd van de eerste tien reglementair gefinishte deelnemers van een LSR-run dient 2 uur en 30 minuten te zijn.

Recreatief Lang
Leeftijd: 18+
Het parcours is gelijk aan de Lange Survivalrun.

NK Brandweer – alleen actieve brandweerlieden
Leeftijd: 18+
Het parcours is gelijk aan de Korte SurvivalRun.


Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het het reglement van de Survival Bond Nederland.