Werkgroepen

Sponsoring

De werkgroep Sponsoring draagt er zorg voor dat via sponsoring de financiële positie van de SSN gezond blijft. Ze onderhoud contacten met sponsoren en werft tevens nieuwe sponsoren. Tijdens de wedstrijd is deze werkgroep verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de sponsoren.

Vrijwilligers

De organisatie rondom het werven en aanschrijven van vrijwilligers wordt door de werkgroep Vrijwilligers gedaan. Zij verzorgen ook alle contacten die nodig zijn om deze mensen op hun plaats te krijgen. Ook het actueel houden van de vrijwilligerslijst en tevens een kaartje met de kerst staan op het programma. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij elke stichting. Als we geen vrijwilligers hebben, kunnen we wel vergeten om een goede wedstrijd neer te zetten. Tevens is het onmogelijk om alleen mensen in te zetten die betaald moeten worden. Dit zou wel zeer kostbaar worden. Trouwens iedereen die iets doet in welke vorm dan ook bij de SSN is vrijwilliger. Ook de bestuursleden. Tijdens de wedstrijd alleen al zijn er voor de SSN 250 mensen in touw om alles goed te laten functioneren. Deze zijn onderverdeeld in: posten – hindernisbouwers – cateringmensen – EHBO e.d. Door de jaren heen hebben wij een fijne groep gekregen die we altijd aan kunnen spreken. Dit is toch wel heel uniek. Wij zijn hier dan ook erg blij mee.

Hand & Spandiensten

Alle werkzaamheden van vóór en tijdens de wedstrijd, die anderen niet na kunnen komen wordt door deze werkgroep Hand en Spandiensten uitgevoerd. Hun taak bestaat o.a. uit de verzorging van verversingsposten, fietsroutes uitzetten, reclameborden ophangen e.d. Deze werkgroep is niet weg te denken, er is altijd voldoende te doen.

Parcours

Deze werkgroep zorgt voor het uitzetten van een parcours en het bedenken en bouwen van de diverse hindernissen.